Regler for MOSSA internetbutik

Indholdsfortegnelse

Internetbutikken bekymrer sig om forbrugerrettigheder. Forbrugeren kan ikke give afkald på de rettigheder, som han har i henhold til loven om forbrugerrettigheder. Aftalebestemmelser, der er mindre gunstige for forbrugeren end bestemmelserne i loven om forbrugerrettigheder, er ugyldige, og bestemmelserne i loven om forbrugerrettigheder finder i stedet anvendelse. Bestemmelserne i disse vilkår og betingelser har derfor ikke til formål at udelukke eller begrænse nogen af de rettigheder, som forbrugerne har i henhold til ufravigelige lovbestemmelser, og eventuelle tvivlsspørgsmål skal fortolkes til fordel for forbrugeren. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem bestemmelserne i disse regler og bestemmelser og de førnævnte bestemmelser har sidstnævnte forrang og finder anvendelse.

1
Generelle bestemmelser
1.1
Internetbutikken, der findes på internetadressen dk.e-mossa.eu, drives af:

Marcin Błahyj og Piotr Błahyj driver i fællesskab et civilretligt partnerskab under navnet MOSSA Marcin Błahyj i Piotr Błahyj s.c. med sæde i Toruń, der er registreret i det centrale register over erhvervsaktiviteter og oplysninger, som føres af det kompetente økonomiministerium, med følgende adresse: forretningsadresse og adresse med henblik på fremsendelse: Barwna 53, 87-100 Toruń, Polen, NIP: 8792554728, REGON: 340440230, BDO: 000388568, e-mailadresse: dk.store@e-mossa.eu.
1.2
Disse regler henvender sig både til forbrugere og iværksættere, der bruger internetbutikken.
1.3
Definitioner:
 1. Arbejdsdag – en dag fra mandag til fredag med undtagelse af helligdage.
 2. Registreringsformular – en formular, der er tilgængelig i internetbutikken, og som gør det muligt at oprette en konto.
 3. Bestillingsformular – en elektronisk tjeneste, en interaktiv formular, der er tilgængelig i onlinebutikken, og som gør det muligt at afgive en bestilling.
 4. Kunde – pen fysisk person, en juridisk person eller en organisatorisk enhed, som ikke er en juridisk person, men som i henhold til særlige bestemmelser har retsevne, og som afgiver en ordre i internetbutikken.
 5. Civillovbog – loven af 23. april 1964 om civilret. (Lovtidende 1964 nr. 16, punkt 93 med ændringer).
 6. Forbruger – en fysisk person, der foretager en juridisk transaktion med den erhvervsdrivende, som ikke er direkte forbundet med hans/hendes økonomiske eller erhvervsmæssige aktivitet.
 7. Konto – elektronisk tjeneste, elektronisk distributionstjeneste leveret af Tjenesteudbyderen via e-mail, som gør det muligt for alle Tjenestemodtagere, der bruger den, at modtage automatisk fra Tjenesteudbyderen cyklisk indhold af successive udgaver af Nyhedsbrevet, der indeholder oplysninger om Produkter, nyheder og kampagner i internetbutikken.
 8. Nyhedsbrev – elektronisk tjeneste, elektronisk distributionstjeneste leveret af Tjenesteudbyderen via e-mail, som gør det muligt for alle Tjenestemodtagere, der bruger den, at modtage automatisk fra Tjenesteudbyderen cyklisk indhold af successive udgaver af Nyhedsbrevet, der indeholder oplysninger om Produkter, nyheder og kampagner i internetbutikken.
 9. Produkt; Varer – en løsøregenstand, der er tilgængelig i onlinebutikken, og som er genstand for salgsaftalen mellem kunden og sælgeren.
 10. Individuel iværksætter – en fysisk person, der indgår en aftale, der er direkte forbundet med hans/hendes erhvervsvirksomhed, hvis det fremgår af indholdet af denne kontrakt, at den ikke er af erhvervsmæssig karakter for ham/hende, og som navnlig udspringer af emnet for hans/hendes erhvervsaktivitet, der er gjort tilgængelig på grundlag af bestemmelserne i det centrale register og oplysninger om erhvervsaktivitet.
 11. Regler – disse regler for Internetbutikken.
 12. GDPR – Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (Lovtidende EU (Lovtidende fra 2016 nr. 119, side 1 med senere ændringer).
 13. Internetbutik (Butik) – Udbyderens internetbutik er tilgængelig på følgende internetadresse: dk.e-mossa.eu.
 14. Sælger; Udbyder – Marcin Błahyj og Piotr Błahyj driver i fællesskab et civilretligt partnerskab under navnet MOSSA Marcin Błahyj i Piotr Błahyj s.c. med sæde i Toruń, der er registreret i det centrale register over erhvervsaktiviteter og oplysninger, som føres af det kompetente økonomiministerium, med følgende adresse: forretningsadresse og adresse med henblik på fremsendelse: Ul. Barwna 53, 87-100 Toruń, Polen, NIP: 8792554728, REGON: 340440230, e-mail: dk.store@e-mossa.eu.
 15. Salgsaftale – en salgskontrakt om et produkt, der er indgået eller indgået mellem kunden og sælgeren via internetbutikken.
 16. Elektronisk tjeneste – en tjeneste, der leveres elektronisk af tjenesteudbyderen til kunden via internetbutikken.
 17. Kunde – en fysisk person, en juridisk person eller en organisatorisk enhed, der ikke er en juridisk person, men som i henhold til særlige bestemmelser har retsevne, og som anvender eller har til hensigt at anvende en elektronisk tjeneste.
 18. Bruger – en fysisk person, der bruger funktionaliteten i onlinebutikken, herunder en kunde eller tjenestemodtager.
 19. Lov om forbrugerrettigheder – Lov af 30. maj 2014 om forbrugerrettigheder (Lovtidende 2014, punkt 827 med senere ændringer).
 20. Bestilling – Kundens viljeerklæring, der afgives ved hjælp af bestillingsformularen og har til formål direkte at indgå aftalen.
2
Elektroniske tjenester i internetbutikken
2.1
Følgende elektroniske tjenester er tilgængelige i internetbutikken: Konto, bestillingsformular og nyhedsbrev.
2.1.1
Konto - brug af kontoen er mulig umiddelbart efter at kunden har gennemført tre på hinanden følgende trin - (1) udfylder registreringsformularen, (2) accepterer betingelserne i reglerne og databeskyttelsespolitikken (3) klikker på "Registrer konto"-feltet. Der oprettes også automatisk en konto til kunden i forbindelse med afgivelse af en ordre i henhold til punkt 2.1.2. Forordninger, hvis kunden ikke havde en konto på det tidspunkt, hvor ordren blev afgivet. Det er nødvendigt at have en konto, for at internetbutikken kan acceptere og behandle en ordre. I Registreringsformularen er det nødvendigt, at kunden angiver følgende oplysninger: navn og efternavn/firma, e-mailadresse og adgangskode. En konto skal udelukkende oprettes med det formål at behandle ordrer afgivet i onlinebutikken og skal navnlig gøre det muligt at kontrollere status og historik for de enkelte ordrer. Oplysninger om oprettelse af en konto sendes til den e-mailadresse, som kunden har oplyst.
2.1.1.1
Den elektroniske kontotjeneste er gratis i en tidsubegrænset periode. Kunden har til enhver tid og uden begrundelse mulighed for at slette sin konto (opsigelse af kontoen) ved at sende en passende anmodning til tjenesteudbyderen, navnlig pr. e-mail til adressen: dk.store@e-mossa.eu eller skriftligt til adressen: MOSSA, ul. Barwna 53, 87-100 Toruń, Polen.
2.1.2
Bestillingsformular - brugen af bestillingsformularen starter fra det øjeblik, hvor kunden tilføjer det første produkt til den elektroniske indkøbskurv i onlinebutikken. Ordren er afgivet efter at Kunden har gennemført to på hinanden følgende trin i alt - (1) efter at have udfyldt Bestillingsformularen og (2) efter at have klikket på knappen "Bestil med betalingsforpligtelse" på internetbutikkens websted efter at have udfyldt Bestillingsformularen - Indtil dette tidspunkt er det muligt at ændre de indtastede data selv (følg de beskeder, der vises, og de oplysninger, der er tilgængelige på webstedet for internetbutikken). I bestillingsformularen er det nødvendigt, at kunden angiver følgende oplysninger om kunden: navn og efternavn/firma, adresse (gade, hus-/lejlighedsnummer, postnummer, by, land), e-mailadresse, kontakttelefonnummer og oplysninger om salgsaftalen: Produkt(er), mængde af Produkt(er), sted og metode for levering af Produkt(er), betalingsmetode. For kunder, der ikke er forbrugere, er det også nødvendigt at oplyse virksomhedens navn og CVR-nummer.
2.1.2.1
Tjenesten med den elektroniske bestillingsformular leveres gratis og på et engangsbasis og ophører på det tidspunkt, hvor der afgives en ordre via tjenesten, eller på det tidspunkt, hvor kunden ophører med at afgive en ordre via tjenesten.
2.1.3
Nyhedsbrev - brug af nyhedsbrevet sker umiddelbart efter at du har angivet din e-mail-adresse i feltet i bunden af siden dk.e-mossa.eu "Nyhedsbrev", der er synlig på den side i internetbutikken med den e-mail-adresse, som de efterfølgende udgaver af nyhedsbrevet skal sendes til, og efter at du har klikket på feltet "Tilmeld dig". Det er også muligt at tilmelde sig nyhedsbrevet ved at markere den relevante afkrydsningsboks ved oprettelse af en konto eller afgivelse af en ordre - så snart kontoen er oprettet, og brugeren bekræfter sit samtykke til at modtage nyhedsbrevet i en elektronisk meddelelse, er kunden tilmeldt nyhedsbrevet.
2.1.3.1
Den elektroniske nyhedsbrevstjeneste er gratis i en tidsubegrænset periode. Kunden har til enhver tid og uden begrundelse mulighed for at afmelde sig nyhedsbrevet (afmelding af nyhedsbrev) ved at sende en anmodning herom til tjenesteudbyderen, navnlig via e-mail til: dk.store@e-mossa.eu eller skriftligt til adressen: MOSSA, ul. Barwna 53, 87-100 Toruń, Polen.
2.2
Tekniske krav, der er nødvendige for samarbejdet med det IKT-system, der anvendes af tjenesteudbyderen: (1) computer, bærbar computer eller anden multimedieenhed med internetadgang; (2) adgang til e-mail; (3) internetbrowser:
 1. Chrome version 49 eller nyere med JavaScript aktiveret, eller
 2. Firefox version 43 eller nyere med JavaScript aktiveret, eller
 3. Microsoft Edge version 13 eller nyere med JavaScript aktiveret, eller
 4. Opera version 36 eller nyere med JavaScript aktiveret, eller
 5. Safari version 4 eller nyere med JavaScript aktiveret
 6. aktivere lagring af cookies og Javascript i din webbrowser.
2.3
Kunden er forpligtet til at bruge internetbutikken på en måde, der er i overensstemmelse med loven og god praksis, med behørig respekt for tjenesteudbyderens og tredjemands personlige rettigheder, ophavsrettigheder og intellektuelle ejendomsret. Kunden er forpligtet til at indtaste faktuelt korrekte data. Kunden er forpligtet til at indtaste data, der svarer til virkeligheden.
2.4
Tjenesteudbyderen leverer elektroniske tjenester uden fejl og mangler.
2.5
Procedure for klager over Elektroniske tjenester: Klager i forbindelse med tjenesteudbyderens levering af elektroniske tjenester og andre klager i forbindelse med driften af internetbutikken (med undtagelse af proceduren for produktklager, som er angivet i punkt. 6 i regelsættet) kan kunden f.eks. indsende:
 1. Skriftligt til adressen: MOSSA, ul. Barwna 53, 87-100 Toruń, Polen
 2. i elektronisk form via e-mail til: dk.store@e-mossa.eu
2.5.1
Kunden rådes til at angive dette i beskrivelsen af klagen: (1) oplysninger og omstændigheder vedrørende emnet for klagen, især typen og datoen for uregelmæssigheden, (2) kundens anmodning og (3) klagers kontaktoplysninger - dette vil lette og fremskynde tjenesteyderens behandling af klagen. De krav, der er anført i foregående sætning, har kun form af en henstilling og påvirker ikke effektiviteten af klager, der indgives uden den anbefalede beskrivelse af klagen.
2.5.2
Tjenesteudbyderen skal svare på klagen straks og senest 14 kalenderdage efter datoen for indgivelsen af klagen.
2.6
For at garantere sikkerheden i forbindelse med overførslen af meddelelser og data i forbindelse med de tjenester, der leveres på webstedet, træffer tjenesteudbyderen tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der er tilpasset omfanget af truslen mod sikkerheden i forbindelse med de leverede tjenester, navnlig foranstaltninger til at forhindre uautoriserede personer i at få adgang til og ændre personoplysninger, der overføres via internettet. Tjenesteyderen skal på anmodning og i en form, som kunden vælger, informere kunden om de særlige risici, der er forbundet med brugen af enhver tjenesteydelse, der leveres elektronisk.
2.7
Brugeren kan ved hjælp af den Elektroniske kontotjeneste skrive udtalelser på Onlinebutikken.
2.8
Brugeren kan også acceptere at give feedback til enhederne ved at acceptere et særligt felt på bestillingstidspunktet. Hvis du giver dit samtykke, accepterer du, at dine personlige oplysninger, herunder din e-mailadresse og oplysninger om dit køb og transaktionens forløb i onlinebutikken, kan blive overført til følgende enheder:
 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA
med henblik på at indhente en udtalelse om det købte produkt og/eller butikken og placere den på de nævnte enheders websteder. De enheder, der er beskrevet ovenfor, kan give deres samtykke hver gang en ordre afgives.
2.9
Hvis de udtalelser, som brugeren har lagt op i onlinebutikken, udgør værker i henhold til loven af 4. februar 1994 om ophavsret og beslægtede rettigheder (konsolideret tekst Lovtidende 2006, nr. 90, punkt 631 med senere ændringer), giver den i punkt 2.7 ovenfor nævnte bruger ved frivilligt at lægge udtalelser ud i onlinebutikken, så snart de er udarbejdet (også i ufærdig form), tjenesteudbyderen en ikke-eksklusiv, royaltyfri og ikke-overdragelig licens til at bruge disse værker af tjenesteudbyderen, hvilket navnlig omfatter offentliggørelse af værkerne i onlinebutikken og i andre af tjenesteudbyderens publikationer. Licensen gives med hensyn til alle anvendelsesområder, der er kendt på tidspunktet for indgåelse af aftalen om levering af tjenesterne, navnlig de anvendelsesområder, der er angivet i artikel 50 i ovennævnte lov om ophavsret og beslægtede rettigheder og:
 1. inden for rammerne af optagelse og reproduktion af værket - fremstilling af kopier af værket ved hjælp af en bestemt teknik, herunder trykning, reprografi, magnetisk optagelse og digital teknik;
 2. inden for rammerne af udbredelsen af originalen eller de eksemplarer, hvorpå værket er blevet optaget - markedsføring, udlån eller udlejning af originalen eller eksemplarerne;
 3. inden for rammerne af udbredelse af værket på en anden måde end angivet i litra b) ovenfor - offentlig fremførelse, udstilling, fremvisning, gengivelse, reproduktion, udsendelse og genudsendelse, samt at gøre værket tilgængeligt for offentligheden på en sådan måde, at alle kan få adgang til det på et sted og på et tidspunkt, som de selv har valgt.
2.10
Brugeren anerkender og accepterer, at onlinebutikken ikke er et forum, der stilles til rådighed for offentligheden til offentliggørelse af indhold, men er beregnet til udveksling af faktuelle og lovlige oplysninger (herunder meninger, kommentarer og vurderinger) vedrørende elektroniske tjenester eller produkter.
2.11
Tjenesteudbyderen kan med øjeblikkelig virkning fratage eller begrænse brugerens ret til at bruge de elektroniske tjenester i tilfælde af, at brugeren overtræder vilkårene og betingelserne, og især hvis Brugeren:
 1. har givet oplysninger, som er usande, unøjagtige eller forældede, vildledende eller krænker tredjemands rettigheder under registreringen af en konto i internetbutikken;
 2. ved hjælp af internetbutikken har krænket tredjemands personlige rettigheder, navnlig de personlige rettigheder, der tilkommer andre kunder i internetbutikken;
 3. udviser enhver anden adfærd, som af tjenesteudbyderen vil blive betragtet som uforenelig med gældende lovgivning eller generelle principper for brug af internettet eller som skader tjenesteudbyderens omdømme.
2.12
Brugeren er navnlig forpligtet til at:
 1. ikke at levere eller overføre indhold, der er forbudt ved lov, f.eks. indhold, der opfordrer til vold, er ærekrænkende eller krænker personlige rettigheder og andre rettigheder for tredjeparter,
 2. at bruge internetbutikken på en måde, der ikke forstyrrer dens funktion, navnlig ved hjælp af særlig software eller særlige anordninger,
 3. ikke at foretage handlinger som f.eks. at sende eller sende uopfordrede kommercielle oplysninger (spam) i internetbutikken,
 4. at bruge internetbutikken på en måde, der ikke er til gene for andre kunder,
 5. kun bruge indholdet af internetbutikken til dit eget personlige brug,
 6. at bruge internetbutikken på en måde, der er i overensstemmelse med de gældende regler i Republikken Polen.
2.13
Ved at sende en udtalelse erklærer brugeren, at:
 1. Udbuddet af en udtalelse via onlinebutikken vil ikke være i strid med loven, sædeligheden eller nogens rettigheder,
 2. Fritager sælger for alle krav, der måtte opstå i forbindelse med levering af udtalelsen via onlinebutikken, herunder betaling af vederlag, erstatning eller kompensation, der er tildelt eller aftalt, afhjælpning af konsekvenserne af overtrædelsen og andre krav samt omkostninger, herunder sagsomkostninger, der måtte opstå som følge heraf.
2.14
Ved at acceptere disse vilkår og betingelser accepterer brugeren at undlade at sende udtalelser, der indeholder links til eksterne websteder, som er af salgsfremmende eller reklamemæssig karakter, som indeholder data fra tredjeparter, eller som indeholder indhold, der generelt betragtes som stødende.
2.15
Brugeren kan ikke selvstændigt slette eller redigere en udtalelse. Brugeren kan anmode om, at leverandøren sletter eller redigerer en udtalelse ved at sende en e-mail til følgende adresse: dk.store@e-mossa.eu.
3
Betingelser for indgåelse af en salgsaftale
3.1
Indgåelsen af salgsaftalen mellem kunden og sælgeren finder sted, efter at kunden har afgivet en ordre ved hjælp af bestillingsformularen i internetbutikken i overensstemmelse med punkt. 2.1.2 i regelsættet.
3.2
Indgåelsen af en salgsaftale mellem kunden og sælgeren kræver, at kunden har en konto. Hvis kunden afgiver en ordre uden at have en konto, skal kontoen oprettes som en del af ordreafgivelsesprocessen i overensstemmelse med punkt 2.1.1. i regelsættet.
3.3
Produktprisen, der vises på webstedet i internetbutikken, er angivet i kroner (DKK) og inkluderer skatter og afgifter. Kunden informeres om den samlede pris og afgifter for det produkt, der er genstand for ordren, samt om leveringsomkostningerne (herunder transport, levering og posttjenester) og andre omkostninger, og hvis størrelsen af disse gebyrer ikke kan bestemmes - forpligtelsen til at betale dem, på siderne i internetbutikken under afgivelsen af ordren, herunder på det tidspunkt, hvor kunden udtrykker sin vilje til at være bundet af salgsaftalen.
3.4
Proceduren for indgåelse af en salgsaftale i internetbutikken ved hjælp af bestillingsformularen:
 1. Indgåelsen af salgsaftalen mellem kunden og sælgeren finder sted, efter at kunden har afgivet en ordre i internetbutikken i overensstemmelse med punkt. 2.1.2 i regelsættet.
 2. Efter at have afgivet en ordre skal sælgeren straks bekræfte modtagelsen og samtidig acceptere ordren til udførelse. Bekræftelse af modtagelsen af ordren og dens accept med henblik på udførelse sker ved, at sælgeren sender kunden den relevante e-mail til den e-mailadresse, som kunden har opgivet ved afgivelse af ordren, og som mindst indeholder sælgers erklæringer om modtagelse af ordren og dens accept med henblik på udførelse samt bekræftelse af indgåelse af salgsaftalen. Så snart kunden har modtaget ovennævnte e-mail, er salgsaftalen mellem kunden og sælgeren indgået. Salgsaftalen er indgået for den periode, hvor den er indgået.
3.5
Indholdet af den indgåede salgsaftale registreres, sikres og stilles til rådighed for kunden ved (1) at gøre disse vilkår og betingelser tilgængelige på websiden for onlinebutikken og (2) at sende kunden den e-mail, der er nævnt i punkt. 3.4. i regelsættet. Indholdet af salgsaftalen er desuden registreret og sikret i IT-systemet i sælgerens internetbutik.
4
Betalingsmetoder og -frister for produkterne
4.1
Sælgeren skal stille følgende betalingsmetoder til rådighed for kunden i forbindelse med salgsaftalen:
4.1.1
Elektroniske betalinger og betalinger med betalingskort - de mulige aktuelle betalingsmetoder er angivet på internetbutikkens websted under fanen Information om betalingsmetoder og på webstedet https://www.paypal.com, https://www.idopayments.com. Afvikling af elektroniske betalinger og betalingskorttransaktioner sker efter kundens valg via de nedenfor anførte tjenester, som håndterer elektroniske betalinger og betalingskort:
 1. Paypal.com - selskabet PayPal (Europe) S.a r.l. & Cie, S.C.A., 5. etage 22–24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg.
 2. IdoPayments sp. z o.o., ul. al. Piastów 30, 71-064 Szczecin, Polen, KRS: 0000859711, NIP: 8522666251.
Kreditkortbetalinger, der er tilgængelige direkte på internetbutikkens websted, behandles af IdoPayments sp. z o.o., ul. al. Piastów 30, 71-064 Szczecin, Polen, KRS: 0000859711, NIP: 8522666251.
4.1.2
Ved bankoverførsler foretager kunden en betaling til sælgerens bankkonto, som er angivet ved afgivelse af ordren og i e-mailen, der bekræfter sælgerens modtagelse af ordren. Angiv venligst dit fornavn, efternavn og løbenummer i overskriften på overførslen.
4.2
Betalingsfrist:
Hvis kunden vælger elektronisk betaling eller betaling med kreditkort, er kunden forpligtet til at foretage betalingen inden for 7 kalenderdage fra indgåelsen af salgsaftalen.
5
Pris, metoder og dato for levering og afhentning af produktet
5.1
Levering af produktet til kunden er gebyrpligtig, medmindre andet er fastsat i salgsaftalen. Omkostningerne til levering af produkterne (herunder gebyrer for transport, levering og posttjenester) angives for kunden på websiderne i internetbutikken i fanebladet med oplysninger om leveringsomkostninger og i forbindelse med indgivelsen af ordren, herunder på det tidspunkt, hvor kunden udtrykker sin vilje til at være bundet af salgsaftalen.
5.2
Sælgeren stiller følgende metoder til rådighed for kunden til levering eller afhentning af produktet:
 1. DHL kurertjeneste
 2. DPD kurertjeneste
 3. GLS kurertjeneste
5.3
De leveringsmetoder for produkterne, der er angivet i det foregående afsnit, gælder i princippet for alle produkter. Nogle former for forsendelse kan dog ikke være tilgængelige på grund af de tilbudte produkters særlige karakter eller størrelse samt på grund af det sted, som kunden har valgt til levering af ordren. Du kan altid finde nøjagtige oplysninger om de mulige leveringsmuligheder for et bestemt produkt på produktsiden. Du kan tjekke dem ved at klikke på linket "Tjek forsendelsestider og -omkostninger". Når du bestiller flere produkter, er det muligt at udelukke nogle forsendelsesformer, fordi de ikke er tilgængelige for et af de bestilte produkter.
5.4
Produktet skal leveres til kunden inden for 35 arbejdsdage. I tilfælde af produkter med forskellige leveringstider er leveringstiden den længste angivne periode, som dog ikke må overstige 35 arbejdsdage. Leveringstiden for produktet til kunden består af:
 1. Sælgerens leveringstid - dette er den tid, hvor sælgeren forpligter sig til at forberede varerne til overførsel til kunden eller til at sende produktet til kunden. Sælgerens leveringstid - dette er den tid, hvor sælgeren forpligter sig til at forberede varerne til overførsel til kunden eller til at sende produktet til kunden.
 2. Leveringstiden er angivet i arbejdsdage. Dette er den tid, som transportøren bruger på at levere produktet til kunden. Kunden informeres om produktets leveringstid på produktsiden samt under fanen "Levering".
De to ovenfor definerede perioder bør ikke overstige i alt 35 arbejdsdage og forstås samlet som leveringstiden.
5.5
Begyndelsen af perioden for levering af produktet til kunden beregnes som følger: Hvis kunden vælger elektronisk betaling eller betaling med kreditkort - fra datoen for kreditering af sælgerens bankkonto eller afviklingskonto.
6A
Produktreklamation på grundlag af garantien
Bestemmelserne i dette afsnit finder anvendelse på klager over produkter, der er købt af en forbruger eller enkeltmandsvirksomhed frem til den 31. december 2022, samt produkter, der er købt af en kunde, som ikke er forbruger eller en individuel iværksætter, før og efter denne dato.
6A.1
Grundlaget og omfanget af sælgers ansvar over for kunden, hvis det solgte produkt har en fysisk eller juridisk defekt (garanti), er fastsat i de generelt gældende retsregler, især i den civile lovbog (især artikel 556-576 i den civile lovbog).
6A.2
Sælgeren er forpligtet til at levere produktet uden fejl og mangler til kunden.
6A.3
En klage kan f.eks. indgives af kunden:
 1. skriftligt til adressen: MOSSA, kundeservicekontor, ul. Barwna 53, 87-100 Toruń, Polen;
 2. i elektronisk form via e-mail til: dk.store@e-mossa.eu;
 3. ved at logge ind på din konto på dk.e-mossa.eu og derefter i reklamationspanelet vælge de varer, der skal reklameres.
6A.4
Det anbefales, at kunden angiver i beskrivelsen af klagen: (1) oplysninger og omstændigheder vedrørende emnet for klagen, især arten og datoen for manglens opståen; (2) anmodning om, hvordan produktet bringes i overensstemmelse med salgsaftalen, eller en erklæring om prisnedsættelse eller ophævelse af salgsaftalen; og (3) klagers kontaktoplysninger - dette skal lette og fremskynde sælgerens behandling af klagen. De krav, der er anført i foregående sætning, har kun form af en henstilling og påvirker ikke effektiviteten af klager, der indgives uden den anbefalede beskrivelse af klagen.
6A.5
Sælgeren skal svare på kundens klage straks, senest inden for 14 kalenderdage efter at den er indgivet. Hvis sælgeren ikke svarer inden for ovennævnte frist, betyder det, at sælgeren anerkender, at klagen er berettiget.
6A.6
Kunden, der gør brug af sine rettigheder i henhold til garantien, er forpligtet til at levere det defekte produkt på sælgers regning til adressen: MOSSA, kundeservicekontor, ul. Barwna 53, 87-100 Toruń, Polen. Hvis det på grund af produktets type eller den måde, det er installeret på, ville være for vanskeligt for kunden at levere produktet, er kunden forpligtet til at stille produktet til rådighed for sælgeren på det sted, hvor produktet befinder sig.
6B
Produktreklamation på grundlag af manglende overensstemmelse med aftalen
Bestemmelserne i dette afsnit finder anvendelse på reklamationer over produkter, der er købt af forbrugeren og individuel iværksætter fra den 1. januar 2023.
6B.1
Hvis det solgte produkt ikke er i overensstemmelse med den indgåede salgsaftale, er sælgeren ansvarlig over for kunden, som er en forbruger eller en individuel iværksætter, og skal anerkende klager i denne henseende på grundlag af bestemmelserne i loven om forbrugerrettigheder vedrørende varers manglende overensstemmelse med aftalen (artikel 43a ff. i loven om forbrugerrettigheder).
6B.2
Hvis produktet ikke er i overensstemmelse med salgsaftalen, kan kunden, jf. punkt 6B.1 ovenfor, anmode om reparation af produktet eller om udskiftning af det. Hvis det er umuligt at bringe produktet i overensstemmelse med salgsaftalen på den måde, som kunden har valgt, eller hvis det ville kræve for store omkostninger for sælgeren, kan sælgeren udskifte produktet, når kunden har anmodet om reparation, eller reparere produktet, når kunden har anmodet om udskiftning. Hvis reparation og udskiftning er umulig eller ville kræve for store omkostninger for sælgeren, kan sælgeren nægte at bringe produktet i overensstemmelse med salgsaftalen, og kunden kan fremsætte den anmodning, der er angivet i punkt 6B.4 nedenfor. Ved vurderingen af "uforholdsmæssigt store omkostninger" tager sælgeren hensyn til alle sagens omstændigheder.
6B.3
I de tilfælde, der er nævnt i punkt 6B.2 ovenfor, skal kunden stille det produkt, der skal repareres eller udskiftes, til rådighed for sælgeren. Sælgeren skal reparere eller erstatte produktet inden for en rimelig tid fra det øjeblik, hvor kunden har informeret sælgeren om produktets manglende overensstemmelse, og uden unødig ulejlighed for kunden. Sælgeren skal bære omkostningerne ved reparation eller udskiftning af produktet og skal sørge for afhentning af produktet for egen regning. Sælgeren skal med henblik på at afhente produktet stille de i punkt 6B.1 en omkostningsfri måde at afhente det reklamerede produkt via et kurerfirma, efter at kunden har anmeldt klagen.
6B.4
Hvis det konstateres, at produktet ikke er i overensstemmelse med salgsaftalen, kan den i punkt 6B.1 nævnte kunde kræve et prisnedslag eller en prisrefusion som følge af ophævelse af aftalen, hvis:
 1. Sælgeren nægtede at bringe Produktet i overensstemmelse med salgsaftalen i henhold til punkt 6B.2 ovenfor;
 2. Sælgeren har ikke bragt Produktet i overensstemmelse med salgsaftalen i henhold til punkt 6B.2 ovenfor;
 3. Produktets manglende overensstemmelse med salgsaftalen fortsætter, selv om sælgeren har forsøgt at bringe varerne i overensstemmelse med salgsaftalen;
 4. Produktets manglende overensstemmelse med salgsaftalen er så væsentlig, at det berettiger enten et prisnedslag eller en ophævelse af salgsaftalen uden først at gøre brug af de retsmidler, der er fastsat i punkt 6B.2 ovenfor;
 5. det fremgår klart af sælgerens erklæring eller omstændigheder, at sælgeren ikke vil bringe produktet i overensstemmelse med salgsaftalen inden for en rimelig tid eller uden unødig ulejlighed for kunden.
6B.5
Den nedsatte pris skal stå i et sådant forhold til produktets pris, som værdien af det produkt, der er i overensstemmelse med salgsaftalen, står i forhold til værdien af det produkt, der ikke er i overensstemmelse med salgsaftalen. Sælgeren skal straks tilbagebetale det beløb, der tilkommer kunden som en del af prisnedsættelsen, senest 14 dage efter modtagelsen af kundens erklæring om prisnedsættelse.
6B.6
Kunden kan ikke træde tilbage fra salgsaftalen, hvis produktets manglende overensstemmelse med salgsaftalen er ubetydelig. Manglende overensstemmelse mellem produktet og salgsaftalen skal formodes at være væsentlig. I tilfælde af fortrydelse af salgsaftalen skal kunden straks returnere produktet til sælgeren på sælgers regning. Sælgeren skal straks tilbagebetale prisen for produktet til kunden, senest 14 dage efter modtagelsen af produktet.
6B.7
Hvis et produkts manglende overensstemmelse med salgsaftalen kun gælder for nogle af de produkter, der leveres i henhold til salgsaftalen, kan kunden kun træde tilbage fra salgsaftalen for så vidt angår disse produkter. Kunden kan undtagelsesvis træde tilbage fra salgsaftalen for alle produkter, hvis kunden ikke med rimelighed kan forventes at acceptere kun at beholde de produkter, der er i overensstemmelse med salgsaftalen.
6B.8
Sælgeren skal tilbagebetale prisen for produkterne med den samme betalingsmetode, som kunden har anvendt ved betalingen, medmindre kunden udtrykkeligt accepterer en anden tilbagebetalingsmetode, som ikke medfører nogen omkostninger for kunden.
6B.9
Sælgeren er ansvarlig for produktets manglende overensstemmelse med salgsaftalen på leveringstidspunktet, som er konstateret inden for to år fra dette tidspunkt, medmindre produktets udløbsdato, som er angivet af sælgeren, er længere. Enhver mangel på produktets overensstemmelse med salgsaftalen, der viser sig inden udløbet af to år fra leveringstidspunktet for produktet, formodes at have eksisteret på leveringstidspunktet, medmindre det modsatte bevises, eller formodningen ikke kan forenes med produktets særlige karakter eller arten af produktets manglende overensstemmelse med salgsaftalen.
6B.10
Sælgeren er ikke ansvarlig for produktets manglende overensstemmelse med salgsaftalen, hvis kunden, jf. punkt 6B.1 ovenfor, senest på tidspunktet for indgåelse af salgsaftalen har modtaget klare oplysninger om, at det købte produkt er ufuldstændigt (f.eks. et produkt med skader, tilsmudsning osv.) og har accepteret manglen på en bestemt produktfunktion.
6B.11
Kunden, der udøver sine rettigheder på grund af produkternes manglende overensstemmelse med salgsaftalen, skal anmelde sin anmodning:
 1. skriftligt til adressen: MOSSA, Kundeservice, ul. Barwna 53, 87-100 Toruń, Polen;
 2. i elektronisk form via e-mail til adressen: dk.store@e-mossa.eu;
 3. ved at logge ind på din konto på dk.e-mossa.eu og derefter i klagepanelet vælge de varer, der skal gøres krav på.
7
Udenretslige klage- og klagemuligheder og regler for adgang til disse procedurer
7.1
Kunden, som er en forbruger, kan, hvis han er interesseret, gøre brug af udenretslige klage- og klagemuligheder. Tvister vedrørende onlineshopping kan løses gennem mæglingsprocedurer ved Provincial Inspectorates of Trade Inspection eller gennem en retssag ved en voldgiftsret ved voivodskabsinspektoratet for Handelstilsyn. Internetadresserne for de enkelte voivodskabsinspektorater for handelstilsyn kan findes på http://www.polubowne.uokik.gov.pl/download/rejestr_podmiotow.xlsx. Forbrugeren kan også anvende andre midler til udenretslig bilæggelse af tvister og f.eks. indgive sin klage via EU's online ODR-platform, som findes på: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
8
Fortrydelsesret (gælder for salgsaftaler indgået fra og med den 25. december 2014)
8.1
En kunde, som er en forbruger eller en individuel iværksætter, der har indgået en købsaftale, kan i overensstemmelse med de gældende regler fortryde den inden for 14 kalenderdage uden at angive nogen grund og uden at pådrage sig omkostninger, bortset fra de omkostninger, der er angivet i punkt. 8.8 i regelsættet.
For at udøve sin fortrydelsesret skal forbrugeren eller den enkelte iværksætter underrette sælgeren, virksomheden MOSSA Marcin Błahyj i Piotr Błahyj s.c. med hovedsæde i Toruń på adressen ul. Barwna 53, 87-100 Toruń, Polen, e-mailadresse: dk.store@e-mossa.eu, om din beslutning om at træde tilbage fra kontrakten ved en utvetydig erklæring, f.eks:
 1. Eller skriftligt til adressen: MOSSA, kundeservicekontor, ul. Barwna 53, 87-100 Toruń, Polen;
 2. i elektronisk form via e-mail til: dk.store@e-mossa.eu;
 3. ved at logge ind på din konto på dk.e-mossa.eu og derefter i returpanelet vælge de varer, der skal returneres.
Forbrugeren eller den selvstændige erhvervsdrivende kan anvende standardfortrydelsesformularen, men det er ikke obligatorisk. For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at forbrugeren eller den enkelte erhvervsdrivende sender en meddelelse om udøvelsen af sin fortrydelsesret inden udløbet af den nævnte frist.
8.2
Et eksempel på en fortrydelsesformular findes i bilag 2 til loven om forbrugerrettigheder og er desuden tilgængelig i punkt. 11 i regelsættet. Forbrugeren eller den enkelte iværksætter kan anvende standardformularen, men det er ikke obligatorisk.
8.3
Fristen for tilbagekaldelse begynder:
 1. for den aftale, i forbindelse med hvis opfyldelse sælgeren leverer produktet og er forpligtet til at overdrage ejendomsretten (f.eks. en salgsaftale) - fra forbrugerens eller den enkelte iværksætters eller en af ham udpeget tredjemand, bortset fra transportøren, overtager produktet, og i tilfælde af en aftale, som: (1) består af flere produkter, der leveres separat, i rater eller i dele - fra overtagelsen af det sidste produkt, den sidste rate eller den sidste del, eller (2) består af regelmæssig levering af produkter i en fast periode - fra overtagelsen af det første produkt;
 2. for andre kontrakter - fra datoen for indgåelsen af kontrakten.
8.4
I tilfælde af tilbagekaldelse af en fjernsalgsaftale anses aftalen for ikke at være indgået.
8.5
Sælgeren er forpligtet til straks, senest inden for 14 dage fra datoen for modtagelsen af forbrugerens eller den enkelte iværksætters erklæring om fortrydelse af aftalen, at tilbagebetale forbrugeren eller den enkelte iværksætter alle betalinger, som denne har foretaget, herunder omkostningerne ved levering af produktet (bortset fra de omkostninger, der er angivet i punkt. 8.8. i regelsættet). Sælgeren skal tilbagebetale betalingen ved hjælp af samme betalingsmiddel, som forbrugeren eller den uafhængige erhvervsdrivende har anvendt, medmindre forbrugeren eller den uafhængige erhvervsdrivende udtrykkeligt har accepteret en anden tilbagebetalingsmetode, som ikke medfører nogen omkostninger for forbrugeren eller den uafhængige erhvervsdrivende. Hvis sælgeren ikke selv har tilbudt at afhente produktet hos forbrugeren eller den enkelte iværksætter, kan sælgeren tilbageholde tilbagebetalingen af den betaling, som han har modtaget fra forbrugeren eller den enkelte iværksætter, indtil han har modtaget produktet tilbage, eller forbrugeren eller den enkelte iværksætter har fremlagt bevis for at have sendt produktet tilbage, alt efter hvilket tidspunkt der kommer først.
8.6
Forbrugeren eller den enkelte iværksætter er forpligtet til straks, senest 14 dage efter fortrydelsesdatoen, at returnere produktet til sælgeren eller overdrage det til en person, som sælgeren har bemyndiget til at afhente det, medmindre sælgeren har tilbudt at afhente produktet selv. Det er tilstrækkeligt at sende produktet tilbage inden fristens udløb. Forbrugeren eller den enkelte erhvervsdrivende kan returnere produktet til adressen: MOSSA, kundeservicekontor, ul. Barwna 53, 87-100 Toruń, Polen.
8.7
Forbrugeren eller den uafhængige erhvervsdrivende er ansvarlig for enhver værdiforringelse af produktet som følge af brug af produktet ud over det, der er nødvendigt for at fastslå produktets art, egenskaber og funktion.
8.8
Eventuelle omkostninger i forbindelse med forbrugerens eller den enkelte iværksætters tilbagekaldelse af aftalen, som skal afholdes af forbrugeren eller den enkelte iværksætter:
 1. Hvis forbrugeren eller den enkelte iværksætter har valgt en anden leveringsmetode for produktet end den billigste sædvanlige leveringsmetode, der er tilgængelig i onlinebutikken, er sælgeren ikke forpligtet til at refundere forbrugeren eller den enkelte iværksætter for de ekstra omkostninger, som denne har afholdt.
 2. Forbrugeren eller den uafhængige forhandler skal bære de direkte omkostninger ved returnering af produktet.
8.9
Forbrugerens eller den enkelte iværksætters fortrydelsesret er udelukket for så vidt angår aftaler:
 1. for levering af tjenesteydelser, hvor den erhvervsdrivende har udført tjenesteydelsen fuldt ud med udtrykkeligt samtykke fra forbrugeren eller den enkelte erhvervsdrivende, som inden ydelsen påbegyndes er blevet informeret om, at han efter den erhvervsdrivendes udførelse af ydelsen vil miste sin fortrydelsesret;
 2. hvor prisen eller vederlaget afhænger af udsving på det finansielle marked, som ikke kontrolleres af den erhvervsdrivende, og som kan forekomme inden udløbet af fortrydelsesfristen;
 3. når genstanden for leveringen er en ikke-refabrikeret vare, der er fremstillet efter forbrugerens eller den enkelte iværksætters specifikationer eller for at opfylde hans/hendes individuelle behov;
 4. når genstanden for leveringen er en letfordærvelig vare eller en vare med kort holdbarhed;
 5. hvis genstanden for leveringen er en vare, der leveres i en forseglet emballage, som af sundheds- eller hygiejnemæssige årsager ikke kan returneres efter åbning af emballagen, hvis emballagen er blevet åbnet efter leveringen;
 6. hvor genstanden for leveringen er en ting, som efter levering i kraft af sin natur er uadskillelig fra andre ting;
 7. når ydelsen består af alkoholholdige drikkevarer, hvis pris er aftalt på tidspunktet for indgåelsen af salgskontrakten, hvis levering først kan finde sted efter 30 dage, og hvis værdi afhænger af udsving på markedet, som den erhvervsdrivende ikke kan kontrollere;
 8. hvis forbrugeren eller den enkelte erhvervsdrivende udtrykkeligt har anmodet den erhvervsdrivende om at komme til ham med henblik på at udføre hastende reparationer eller vedligeholdelse; hvis den erhvervsdrivende leverer tjenesteydelser ud over dem, som forbrugeren eller den enkelte erhvervsdrivende har anmodet om, eller leverer andre varer end reservedele, der nødvendigvis er nødvendige for at udføre reparationen eller vedligeholdelsen, gælder fortrydelsesretten for forbrugeren eller den enkelte erhvervsdrivende for så vidt angår disse yderligere tjenesteydelser eller varer;
 9. hvis genstanden for leveringen er en lyd- eller billedoptagelse eller computersoftware, der er leveret i forseglet emballage, hvis emballagen er blevet åbnet efter leveringen;
 10. for levering af aviser, tidsskrifter og blade, med undtagelse af abonnementskontrakter;
 11. afsluttes ved offentlig auktion;
 12. levering af indkvartering til andre formål end beboelse, transport af varer, biludlejning, catering, tjenesteydelser i forbindelse med fritids-, underholdnings-, sports- eller kulturarrangementer, hvis kontrakten angiver datoen eller perioden for levering af tjenesteydelsen;
 13. for levering af digitalt indhold, der ikke er optaget på et fysisk medium, hvis ydelsen er påbegyndt med forbrugerens eller den erhvervsdrivendes udtrykkelige samtykke inden udløbet af fortrydelsesfristen, og efter at den erhvervsdrivende har informeret forbrugeren om, at fortrydelsesretten er bortfaldet.
9
Beskyttelse af personoplysninger
9.1
Administratoren af internetbutikkens kundedatabase er MOSSA Marcin Błahyj i Piotr Błahyj s.c. med sæde i Toruń på adressen ul. Barwna 53, 87-100 Toruń, Polen, i det følgende benævnt "administrator".
9.2
Personoplysninger om kunderne i internetbutikken opbevares af administratoren og sikres korrekt i overensstemmelse med kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF, i det følgende benævnt "GDPR".
9.3
Kundernes personlige oplysninger vil blive behandlet med henblik på:
 1. opfyldelsen af salgsaftalen, dvs. på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra b), i GDPR,
 2. at sende kommercielle oplysninger med henblik på markedsføring af administratorens egne produkter og tjenester, dvs. på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra a), i GDPR,
 3. Kundens ytring af en mening om elektroniske produkter eller tjenester, dvs. på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra a), i GDPR.
9.4
Kundernes personlige oplysninger indsamles kun, hvis de frivilligt afgiver dem ved at afgive en ordre, ved at kontakte administratoren eller ved at oprette en konto.
9.5
Under registreringen eller på et senere tidspunkt kan kunden acceptere at modtage nyhedsbrevet på den oplyste e-mailadresse. Ved at give ovenstående samtykke giver du samtykke til, at administratoren behandler personoplysninger med henblik på direkte markedsføring af sine egne produkter og fremsendelse af kommerciel information, der er omhandlet i loven af 18. juli 2002 om levering af tjenesteydelser ad elektronisk vej, til den angivne e-mailadresse. Det er frivilligt at give sit samtykke og kan til enhver tid tilbagekaldes.
9.6
Ved kontraktens udløb eller ved sletning af kundens konto begrænses behandlingen af kundens personoplysninger, og efter udløbet af de behandlingsperioder, der er fastsat i lovgivningen, slettes oplysningerne, medmindre kunden udtrykkeligt giver sit samtykke til administratorens fortsatte brug af oplysningerne.
9.7
Butikkens kunder har ret til at få adgang til og rette de oplysninger, de har givet som personoplysninger, og de har også ret til at anmode om adgang til de oplysninger, de har givet som personoplysninger, ret til berigtigelse, sletning eller begrænsning af behandlingen, ret til at gøre indsigelse mod behandlingen og ret til dataportabilitet. Kunden har også ret til til enhver tid at tilbagekalde samtykket, uden at det berører lovligheden af den behandling, der er foretaget på grundlag af samtykket før tilbagekaldelsen, og ret til at indgive en klage til tilsynsmyndigheden, som er formanden for Kontoret for Beskyttelse af Personoplysninger.
9.8
Databeskyttelsespolitikken for internetbutikken dk.e-mossa.eu, der i detaljer regulerer beskyttelsen af personlige data, spørgsmål vedrørende cookies og udnyttelsesdata, er tilgængelig på https://dk.e-mossa.eu/da/terms/databeskyttelsespolitik-20.html.
10
Afsluttende bestemmelser
10.1
Aftaler, der indgås via internetbutikken, er på sproget dansk.
10.2
Ændring af regelsættet:
10.2.1
Tjenesteudbyderen forbeholder sig ret til at ændre disse vilkår og betingelser i henhold til de vilkår, der er fastsat heri. Alle ændringer vil blive offentliggjort i form af en konsolideret tekst med ændringer af forordningerne på butikkens websted dk.e-mossa.eu sammen med oplysninger om de foretagne ændringer, og de vil træde i kraft på den dato, som tjenesteudbyderen hver gang angiver, dog mindst 7 dage efter offentliggørelsen af den ændrede udgave af forordningerne på webstedet. Ændringerne af vilkår og betingelser gælder ikke for ordrer, der er afgivet før ændringerne trådte i kraft. Desuden kræver køb i internetbutikken dk.e-mossa.eu, at du læser og accepterer den aktuelle version af vilkårene og betingelserne hver gang.
10.2.2
I tilfælde af indgåelse af løbende aftaler på grundlag af disse bestemmelser (f.eks. levering af elektroniske tjenester - konto) er de ændrede bestemmelser bindende for kunden, hvis kravene i artikel 384 og 384[1] i civillovbogen er opfyldt, dvs. at kunden er blevet korrekt underrettet om ændringerne og ikke har opsagt aftalen inden for 14 kalenderdage fra datoen for underretningen. Hvis en ændring af vilkårene og betingelserne fører til indførelse af nye gebyrer eller en forhøjelse af de nuværende gebyrer, har kunden, som er forbruger, ret til at træde tilbage fra aftalen.
10.2.3
I tilfælde af indgåelse af andre kontrakter end løbende kontrakter (f.eks. salgskontrakter) på grundlag af disse vilkår og betingelser påvirker ændringer af vilkårene og betingelserne på ingen måde de erhvervede rettigheder for tjenestemodtagere/kunder, der er forbrugere før ikrafttrædelsesdatoen for ændringerne af vilkårene og betingelserne, og navnlig påvirker ændringer af vilkårene og betingelserne ikke allerede afgivne eller afgivne ordrer og indgåede, udførte eller udførte salgskontrakter.
10.3
Anvendelsen af bestemmelserne i De Forenede Nationers konvention om aftaler om internationale køb af varer, udfærdiget i Wien den 11. april 1980, og i konventionen om forældelsesfrister ved internationale køb af varer, udfærdiget i New York den 14.6.1974, er udelukket.
10.4
Spørgsmål, der ikke er reguleret i disse bestemmelser, er underlagt de generelt gældende bestemmelser i polsk lovgivning, især: Borgelig lovbog; lov om levering af elektroniske tjenester af 18. juli 2002. (Lovtidende 2002 nr. 144, punkt 1204 med ændringer); for salgsaftaler indgået fra den 25. december 2014 med kunder, der er forbrugere, gælder bestemmelserne i loven om forbrugerrettigheder af 30. maj 2014. (Lovtidende 2014, punkt 827, som ændret) og andre relevante bestemmelser i den almindeligt gældende lovgivning, jf. dog punkt. 10.6.
10.5
Valget af den polske lovgivning må ikke medføre, at forbrugeren fratages den beskyttelse, som han nyder i henhold til bestemmelser, der ikke kan fraviges ved aftale i henhold til lovgivningen i det land, hvor han har sit sædvanlige opholdssted, forudsat at den erhvervsdrivende (1) udøver sin erhvervsmæssige virksomhed i det land, hvor forbrugeren har sit sædvanlige opholdssted, eller (2) på en eller anden måde retter denne virksomhed mod dette land eller mod flere lande, herunder dette land, og aftalen falder inden for rammerne af denne virksomhed.
10.6
I henhold til artikel 6, stk. 2, i Rom I-forordningen skal sælgeren/tjenesteudbyderen vælge polsk lovgivning som gældende for aftaler indgået med forbrugere, herunder salgsaftaler og aftaler om levering af elektroniske tjenester. Polsk lovgivning implementerer direktiv 2011/83 / EU af oktober 2014, som samler europæiske regler inden for fjernaftaler, herunder via internettet. Tjenesteudbyderen vil respektere forbrugernes eller iværksætternes mere gunstige ret i henhold til loven for forbrugerens eller iværksætterens sædvanlige opholdssted.
10.7
Internetbutikken dk.e-mossa.eu respekterer og implementerer i sine aktiviteter de principper, der følger af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/302 af 28. februar 2018 om uberettiget geoblokering og andre former for diskrimination mod kunder baseret på nationalitet, bopæl eller forretningssted i det indre marked og ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 og (EU) 2017/2394 og direktiv 2009/22/EF. Adgang til internetbutikken, herunder alle ordrer bestilt gennem den, vil blive implementeret på grundlag af betingelserne i dette regulativ, uanset kundens nationalitet, bopæl eller forretningssted. dk.e-mossa.eu-butikken omdirigerer ikke til andre versioner af butiksgrænsefladen på grund af kundens nationalitet, bopæl eller forretningssted uden forudgående udtrykkeligt samtykke fra kunden eller kunden. dk.e-mossa.eu-butikken bruger og vil ikke bruge andre kriterier, der generelt anses for at være diskriminerende, inklusive dem, der ikke er nævnt i ovenstående Forordning. De understøttede leveringssteder for Produkterne (leveringslande) vil blive angivet og opdateret løbende af Sælger og stillet til rådighed for Kunder og Servicebrugere.
11
Skabelon til fortrydelsesformular
Download

pixel