Databeskyttelsespolitik

Generelle bestemmelser
1.
Administratoren af de personoplysninger, der indsamles via internetbutikken, er Marcin Błahyj, der driver forretning under navnet Błahyj Marcin MOSSA med hjemsted i Toruń på ul. Barwna 53, 87-100 Toruń, Polen, CVR-nr.: 8792402272, REGON-nr.: 340352543 og Piotr Błahyj, der driver virksomhed under navnet MOSSA Piotr Błahyj med hjemsted i Toruń på adressen ul. Barwna 53, 87-100 Toruń, Polen, CVR-nr.: 8792429319, REGON-nr.: 341215630, der i fællesskab driver et civilt partnerskab under navnet MOSSA Marcin Błahyj i Piotr Błahyj s.c. med hovedsæde i Toruń, ul. Barwna 53, 87-100 Toruń, Polen, CVR-nr.: 8792554728, REGON: 340440230, e-mailadresse: dk.store@e-mossa.eu - i det følgende benævnt "administrator", og som samtidig er internetbutikkens Service Provider og Sælger. Kontaktoplysningerne for administratoren af dine personoplysninger som kunde er angivet nedenfor:

Marcin Błahyj, Piotr Błahyj
ul. Barwna 53
87-100 Toruń, Polen
e-mail: dane.osobowe@e-mossa.eu
2.
Kundens personoplysninger behandles i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) - i det følgende benævnt "GDPR" - og relevant national lovgivning, dvs. bl.a. persondataloven af 10. maj 2018. (Lovtidende position 1000 med senere ændringer) og loven om levering af tjenesteydelser ad elektronisk vej af 18. juli 2002. (Lovtidende fra 2017 position 1219 med senere ændringer).
3.
Den registeransvarlige skal være særlig omhyggelig med at beskytte de registreredes interesser og navnlig sikre, at de oplysninger, som den registeransvarlige indsamler, behandles lovligt og indsamles til bestemte, legitime formål og ikke underkastes yderligere behandling, der er uforenelig med disse formål. Den registeransvarliges behandling af personoplysninger skal være indholdsmæssigt korrekt og tilstrækkelig i forhold til de formål, hvortil oplysningerne behandles. Personoplysninger må ikke opbevares i en form, der gør det muligt at identificere de registrerede i længere tid, end det er nødvendigt for at opfylde formålet med behandlingen.
4.
Administrator skal beskytte personoplysninger mod adgang eller videregivelse til uautoriserede personer, mod tab, ødelæggelse eller uautoriseret ændring ved hjælp af passende system- og tekniske sikkerhedsforanstaltninger.
5.
De udtryk, der anvendes i databeskyttelsespolitikken, betyder:
 1. Kunde – en fysisk person, en juridisk person eller en organisatorisk enhed, som ikke er en juridisk person, men som i henhold til særlige bestemmelser har retsevne, og som afgiver en ordre i butikken;
 2. Bruger – enhver person, der bruger internetbutikkens websted, til hvem der kan leveres elektroniske tjenester, eller med hvem der kan indgås en salgsaftale;
 3. Internetbutik (Butik) – det websted, der er tilgængeligt på dk.e-mossa.eu, hvorigennem kunden navnlig kan afgive bestillinger;
 4. Sælger – Marcin Błahyj og Piotr Błahyj driver i fællesskab et civilretligt partnerskab under navnet MOSSA Marcin Błahyj i Piotr Błahyj s.c. med hovedsæde i Toruń, der er registreret i det centrale register over erhvervsaktiviteter og oplysninger, som føres af det kompetente økonomiministerium, med følgende adresse - forretningsadresse og adresse med henblik på fremsendelse: Barwna 53, 87-100 Toruń, Polen, CVR-nr.: 8792554728, REGON: 340440230, BDO: 000388568, e-mail: dk.store@e-mossa.eu;
 5. Salgsaftale – en aftale om salg af varer i henhold til den borgerlige lovbog, der er indgået mellem MOSSA Marcin Błahyj i Piotr Błahyj s.c. og en kunde, og som er indgået ved hjælp af butikkens websted;
 6. Bestilling – Kundens viljeerklæring, der har direkte til formål at indgå en salgsaftale, og som navnlig angiver varetype og antal varer.
Formålet med, omfanget af, emnet for og modtagerne af oplysningerne
6.
Hver gang er formålet, omfanget og modtagerne af de data, som administratoren behandler, et resultat af de handlinger, som kunden foretager i internetbutikken.
7.
Administrator behandler de personoplysninger, der er nødvendige for opfyldelsen af salgsaftalen, og som Kunden frivilligt har givet ved oprettelsen af en konto i internetbutikken for at afgive en ordre i internetbutikken.
8.
Omfanget af de data, der er nødvendige for at indgå en salgsaftale, angives hver gang på forhånd på internetbutikkens websted.
9.
Under registreringen eller på et senere tidspunkt kan kunden acceptere at modtage nyhedsbrevet på den oplyste e-mailadresse. Ved at give ovenstående samtykke giver du samtykke til, at administratoren behandler personoplysninger med henblik på direkte markedsføring af sine egne produkter og fremsendelse af kommerciel information, der er omhandlet i loven af 18. juli 2002 om levering af tjenesteydelser ad elektronisk vej, til den angivne e-mailadresse. Det givne samtykke er frivilligt og kan til enhver tid trækkes tilbage af kunden ved at vælge muligheden "Afmeld", der er tilgængelig i internetbutikken på det sted, der er beregnet til aktivering af nyhedsbrevstjenesten, eller ved at informere administratoren ved hjælp af e-mailadressen: dane.osobowe@e-mossa.eu.
10.
Formålet med administratorens behandling af kundernes personoplysninger er:
 1. indgåelse og opfyldelse af en salgskontrakt eller en aftale om levering af en elektronisk tjeneste og behandling af klager (artikel 6, stk. 1, litra b), i GDPR, dvs. at behandlingen er nødvendig for opfyldelsen af en kontrakt, som den registrerede er part i, eller for at træffe foranstaltninger på anmodning af den registrerede forud for indgåelse af en kontrakt);
 2. direkte markedsføring af den dataansvarliges egne produkter eller tjenester (artikel 6, stk. 1, litra a), i GDPR, dvs. at den registrerede har givet sit samtykke til behandling af sine personoplysninger til et eller flere bestemte formål);
 3. markedsførings-, analyse- og statistikaktiviteter, der udføres både af administratoren eller dennes partnere (herunder dem, der er anført i punkt 11 nedenfor) og andre enheder (såkaldte tredjeparter), som administratoren samarbejder med (artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR, dvs. at behandlingen er nødvendig for at varetage de legitime interesser, som administratoren eller tredjeparten forfølger).
11.
Modtagerne af personlige oplysninger om kunderne i internetbutikken er enheder, der leverer tjenester i forbindelse med opfyldelsen af salgsaftalen. Administratoren overfører kun de oplysninger, der er nødvendige for udførelsen af en specifik handling i henhold til salgsaftalen:
 1. i tilfælde af en kunde, der anvender post eller kurer levering i internetbutikken, stiller administrator de indsamlede personoplysninger om kunden til rådighed for en valgt transportør eller en mellemmand, der udfører forsendelsen på ordre af administrator, dvs.:
  • DPD Polska Sp. z o.o., Mineralna 15, 02-274 Warszawa, Polen
  • GENERAL LOGISTICS SYSTEMS POLAND SP Z O O, Tęczowa 10, 62-052 Głuchowo, Komorniki, Polen
  • DHL - DHL Parcel Polska Sp. Z o.o., ul. Osmańska 2, 02-823 Warszawa, Polen
 2. Hvis kunden anvender elektronisk betaling eller betaling med kreditkort i internetbutikken, skal administratoren stille de indsamlede personoplysninger om kunden til rådighed for den valgte enhed, der håndterer de nævnte betalinger i internetbutikken, dvs.:
  • Paypal - selskabet PayPal (Europe) S.a r.l. & Cie, S.C.A., 5th Floor 22–24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg
  • IdoPayments sp. z o.o., ul. al. Piastów 30, 71-064 Szczecin, Polen, KRS: 0000859711, NIP: 8522666251
 3. Administratoren skal stille personoplysninger til rådighed for den enhed, der driver internetbutikkens it-system, dvs: IAI S.A. Med hovedkontor i Szczecin, ul. Piastów 30, 71-064 Szczecin, Polen.
12.
Den registeransvarlige må ikke anvende mekanismer, der indebærer automatiseret beslutningstagning, og navnlig må dataene ikke profileres som omhandlet i artikel 13, punkt 2 litra f GDPR.
Cookies og brugsdata
13.
Internetbutikken dk.e-mossa.eu indsamler ikke automatisk nogen data, undtagen dataene indeholdt i cookies, når du bruger butikkens hjemmeside.
14.
Cookies (cookies) er små tekstoplysninger i form af tekstfiler, sendt af netbutiksserveren og hos personen, der besøger internetbutikkens hjemmeside (f.eks. på harddisken på computeren, laptop eller på smartphonens hukommelseskort - afhængig af hvilken enhed der bruges af besøgende i vores internetbutik). De indeholder visse oplysninger relateret til kundernes brug af internetbutikken dk.e-mossa.eu. Midlertidige cookies slettes, når browseren lukkes, mens der også gemmes permanente cookies, efter du er færdig med at bruge hjemmesiden. Cookies fremskynder og letter brugen af internetbutikken. Detaljerede oplysninger om cookies, samt historikken for deres oprettelse, kan blandt andet findes her: https://da.wikipedia.org/wiki/Cookie. Administratoren bruger cookies primært til at give brugeren tjenester leveret elektronisk og for at forbedre kvaliteten af disse tjenester. Derfor bruger administratoren og andre enheder, der leverer analytiske og statistiske tjenester til brugeren, cookies til at gemme oplysninger eller til at få adgang til oplysninger, der allerede er gemt i brugerens teleterminaludstyr (computer, telefon, tablet osv.). De typer cookies, der anvendes af dk.e-mossa.eu, er:
 1. Sessionscookies - fungerer kun, mens kunden surfer på dk.e-mossa.eu hjemmeside og sikrer, at den fungerer korrekt, og bruges af butikkens server til at gemme oplysninger om den browsende brugers handlinger, hvilket betyder, at hvis forbindelsen med kundens server afbrydes, kan kunden vende tilbage til det samme sted på siden.
 2. Permanente cookies - forbliver på kundens enhed efter besøget på dk.e-mossa.eu, hvilket betyder, at webstedet kan huske kundens indstillinger ved efterfølgende besøg på webstedet, hvilket gør navigationen lettere og husker kundens præferencer (f.eks. husker valg af produkter, der er lagt i indkøbskurven, foretrukne varer fra sortimentet, sprogversion, produkter af interesse for kunden osv.).
 3. Tredjepartscookies er filer, der f.eks. stammer fra reklameservere, virksomheders servere og tjenesteudbydere (f.eks. søgemaskiner eller kort, der er placeret på webstedet), som gør det muligt at tilpasse webstedet til kundens præferencer og vaner.
15.
Administratoren kan behandle data, der er indeholdt i cookies, når besøgende bruger internetbutikkens websted, til følgende formål:
 1. identificere kunderne som logget ind i onlinebutikken og vise, at de er logget ind;
 2. at huske din placering for at tilpasse de oplysninger, du får, under hensyntagen til din placering;
 3. analyser med hensyn til målgruppe på grundlag af anonyme statistikker for at forstå, hvordan brugerne bruger internetbutikken med henblik på at forbedre internetbutikkens struktur og funktionalitet;
 4. at hjælpe med at tilpasse de produkter, der tilbydes af administratoren, til brugernes individuelle præferencer og reelle behov, herunder ved at fremskynde søgningen efter produkter i butikken, samt at tilpasse kommunikationen og visningen af indhold;
 5. at forbedre butikken ved at foretage skøn over statistik over brugen af butikken;
 6. at huske de produkter, der er lagt i kurven for at afgive ordren og opretholde brugerens session i butikken;
 7. at huske data fra udfyldte bestillingsformularer, undersøgelser eller login-data til internetbutikken;
 8. at tilpasse indholdet af internetbutikkens websted til kundens individuelle præferencer (f.eks. med hensyn til farver, skriftstørrelse og sidelayout) og optimere brugen af internetbutikkens sider;
 9. at føre anonyme statistikker, der viser, hvordan internetbutikkens websted bruges;
 10. hvis administratoren får brugerens forudgående informerede samtykke, kan administratoren bruge cookies, tags eller andre lignende funktioner til at indhente oplysninger, der gør det muligt at vise reklamer, enten fra butikken, fra tredjepartswebsteder eller på anden vis, baseret på en analyse af brugerens browsing-vaner.
Tjenesteadministratoren bruger cookies til de formål, der er angivet ovenfor, bl.a. i samarbejde med:
 1. at præsentere multimedieindhold på webstedet, der er downloadet fra et eksternt websted:
  • www.youtube.com (Cookies-administrator - Google Inc. med hovedkontor i USA: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043)
 2. indsamle generelle og anonyme statistiske data ved hjælp af analytiske værktøjer:
  • Google Analytics (administrator Cookies - Google Incmed hovedkontor i USA: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043)
  • IAI-Shop.com (cookies administrator - IAI S.A. med hovedkontor i Polen: Aleja Piastów 30 PL-71-064 Szczecin)
  • Microsoft Advertising (Cookies administrator - Microsoft Ireland Operations Limited med hovedkontor i Irland: One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521);
 3. præsentere reklamer, der er skræddersyet til dine præferencer ved hjælp af et online reklameværktøj:
  • Google AdSense (administrator Cookies - Google Inc med hovedkontor i USA: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043)
  • Facebook.com (cookies administrator - Facebook Inc med hovedkontor i USA: 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025; eller Facebook Ireland med hovedkontor i Irland: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Dock, Dublin, D02 X525)
  • Microsoft Advertising (Cookies administrator - Microsoft Ireland Operations Limited med hovedkontor i Irland: One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521);
 4. logge ind på tjenesten med en konto på en anden tjeneste:
  • Facebook Connect (Cookies administrator - Facebook Inc med hovedkontor i USA: 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025; eller Facebook Ireland med hovedkontor i Irland: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Dock, Dublin, D02 X525)
  • Google (Cookies administrator - Google Inc med hovedkontor i USA: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043)
  • LinkedIn (Cookies administrator - LinkedIn med hovedkontor i USA: 1000 W Maude Sunnyvale, CA 94085)
 5. brug af interaktive funktioner til at reklamere for webstedet via sociale netværk:
  • twitter.com (Cookies administrator - Twitter Inc. med hovedkontor i USA: 1355 Market St #900, San Francisco, CA 94103) plus.google.com (Cookies administrator - Google Inc med hovedkontor i USA: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043)
  • Facebook.com (Cookies administrator - Facebook Inc med hovedkontor i USA: 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025; eller Facebook Ireland med hovedkontor i Irland: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Dock, Dublin, D02 X525)
  • Pinterest (Cookies administrator - Pinterest, Inc. med hovedkontor i USA: 651 Brannan Street, San Francisco, CA 94103)
 6. at præsentere udtalelser på Webstedets sider, der er downloadet fra et eksternt websted, samt med henblik på at offentliggøre en udtalelse om et købt produkt og/eller internetbutikken og placere den på webstederne for de enheder, der er anført nedenfor, med forbehold af forudgående indhentning af kundens samtykke (relevant afkrydsningsfelt i ordreprocessen):
  • Google (Cookies administrator - Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA)
  hvor et sådant samtykke til enhver tid kan tilbagekaldes af kunden ved at sende en meddelelse til e-mailadressen: dane.osobowe@e-mossa.eu.
16.
Som standard accepterer de fleste webbrowsere på markedet lagring af cookies. Du kan bestemme betingelserne for brugen af cookies ved hjælp af indstillingerne i din browser. Det betyder, at du f.eks. kan begrænse lagringen af cookies delvist (f.eks. midlertidigt) eller helt deaktivere den - i sidstnævnte tilfælde kan det dog påvirke nogle af internetbutikkens funktioner (f.eks. kan det ikke være muligt at følge bestillingens vej gennem bestillingsformularen, fordi produkterne ikke lagres i indkøbskurven under de efterfølgende trin i forbindelse med indgivelsen af bestillingen).
17.
Dine browserindstillinger vedrørende cookies er vigtige for dit samtykke til brugen af cookies i vores internetbutik - i overensstemmelse med reglerne kan et sådant samtykke også udtrykkes via dine browserindstillinger. Hvis du ikke er indforstået med dette, skal du ændre din browsers cookie-indstillinger i overensstemmelse hermed.
18.
Du kan altid blokere for installation af cookies eller slette permanente cookies ved at bruge de relevante indstillinger i din internetbrowser. I tilfælde af problemer anbefaler vi, at du konsulterer din browsers hjælpefil eller kontakter producenten af den browser, du bruger.
19.
Detaljerede oplysninger om, hvordan du ændrer indstillingerne for cookies, og hvordan du selv sletter dem i de mest populære webbrowsere, findes i hjælpesektionen i din webbrowser og på de følgende sider (klik på linket):
20.
Administratoren behandler også anonymiserede brugsdata i forbindelse med brugen af internetbutikken (IP-adresse, domæne) for at generere statistik, som er nyttig for administrationen af internetbutikken. Disse data er aggregerede og anonyme, dvs. at de ikke indeholder nogen identificerende karakteristika for besøgende på internetbutikkens websted. Disse oplysninger videregives ikke til tredjeparter.
Rettigheder for personer, hvis oplysninger behandles
21.
Kunden har ret til at anmode administratoren om adgang til sine personoplysninger, ret til at anmode om begrænsning af behandlingen, ret til at anmode om ændring eller berigtigelse af oplysningerne, hvis de er ukorrekte eller ufuldstændige, ret til dataportabilitet, begrænsning af databehandlingen eller sletning af oplysninger og ret til at gøre indsigelse mod databehandlingen.
22.
Kunden kan selv ændre eller rette oplysninger, hvis de er ukorrekte eller ufuldstændige, ved at bruge den relevante funktion på kundens konto.
23.
Hvis kunden har givet sit samtykke til databehandling, kan samtykket til enhver tid trækkes tilbage, uden at det påvirker lovligheden af den behandling, der er foretaget på grundlag af samtykket før tilbagekaldelsen.
24.
For at udøve de ovenfor nævnte rettigheder skal du kontakte administratoren ved at sende en skriftlig meddelelse herom til administrators adresse: ul. Barwna 53, 87-100 Toruń, Polen eller med elektronisk post til administratorens e-mailadresse: dane.osobowe@e-mossa.eu.
25.
I tilfælde af overtrædelse af reglerne for behandling af personoplysninger har kunden ret til at indgive en klage til tilsynsmyndigheden, som er formanden for Kontoret for Beskyttelse af Personoplysninger.
Varigheden af behandlingen af personoplysninger
26.
Kundens personoplysninger behandles i det tidsrum, der er nødvendigt for en korrekt opfyldelse af salgsaftalen, og derefter i det tidsrum, der svarer til forældelsesfristen for krav.
27.
Kundens personoplysninger, der er indhentet på grundlag af et samtykke til behandling af dem til markedsføringsformål, vil blive behandlet, indtil samtykket trækkes tilbage.
Samtykke til offentliggørelse af spørgsmål
28.
Brugeren giver sit samtykke til, at administratoren offentliggør indholdet af de spørgsmål, som kunden sender til internetbutikken ved hjælp af forespørgselsformularer, der er tilgængelige på internetbutikkens websted, på internetbutikkens websted. De spørgsmål, der offentliggøres på denne måde, vil ikke indeholde nogen oplysninger om spørgeren, navnlig ikke hans/hendes e-mailadresse.
Ophavsret
29.
Internetbutikken, herunder dens navn, samt dens bestanddele: fotos, billeder, lyd, video, præsentationer, grafik, information, software og databaserettigheder og alt andet materiale, der præsenteres på butikkens websted eller kan downloades fra dette websted (i det følgende også: "indhold") er underlagt juridisk beskyttelse og tilhører deres ejere, sælgeren eller enheder, som sælgeren har indgået passende aftaler med. Sælgerens indhold er beskyttet af ophavsret, varemærker, indgåede forretningsaftaler og andre love. Brugeren har ret til at bruge indholdet, herunder sælgers indhold, i overensstemmelse med loven, kun inden for rammerne af sin egen tilladte personlige brug og udelukkende med henblik på korrekt brug af internetbutikken. Anvendelse af sælgerens indhold i andre sammenhænge end de ovennævnte er kun tilladt på grundlag af et forudgående skriftligt samtykke fra sælgeren, der er givet med forbehold af ugyldighed. Du må ikke ændre Leverandørens indhold på nogen måde eller reproducere, udskrive, vise offentligt, distribuere eller på anden måde bruge det til offentlige eller kommercielle formål. Uautoriseret brug af indholdet, herunder især sælgers indhold, kan være i strid med intellektuelle ejendomsrettigheder (herunder bestemmelserne i loven om ophavsret og beslægtede rettigheder af 4. februar 1994), varemærker, databeskyttelse og reklamelovgivning eller andre gældende love eller regler. Du har ikke tilladelse til at fjerne ophavsret eller varemærker fra internetbutikken eller fra noget sælgerindhold. Alle rettigheder til indholdet, der ikke udtrykkeligt er givet i denne databeskyttelsespolitik eller i henhold til det separate skriftlige samtykke, der er nævnt ovenfor, er forbeholdt deres respektive ejere og er som sådan beskyttet af loven.
Afsluttende bestemmelser
30.
Internetbutikken kan indeholde links til andre websteder. Denne databeskyttelsespolitik gælder kun for dk.e-mossa.eu internetbutik.
31.
Hvis du har spørgsmål om vores databeskyttelsespolitik, bedes du sende en e-mail til: dane.osobowe@e-mossa.eu
32.
Webshoppen forbeholder sig ret til at ændre og opdatere denne politik til enhver tid for at sikre, at den til enhver tid opfylder de aktuelle lovmæssige krav og svarer til det aktuelle produkt- og serviceudbud. Eventuelle ændringer vil blive offentliggjort i form af en konsolideret tekst med ændringer til databeskyttelsespolitikken på butikkens websted dk.e-mossa.eu. Desuden kræver køb i internetbutikken dk.e-mossa.eu, at du læser og accepterer den aktuelle version af politikken hver gang.
pixel